Podijeli članak

Kako bi došli do indeksa u okviru mjera afirmativne akcije upisa Roma, koja između ostalog znači upis o trošku proračuna, neromski građani, prije svega Srbi, sve češće se izjašnjavaju kao Romi i tako istiskuju ovu manjinsku zajednicu sa fakulteta, rekao je danas Tanjugu predsjednik Nacionalnog savjeta Roma Vitomir Mihajlović.

Romi se upisuju na visokoškolske ustanove u okviru kvote od dva posto od ukupnog broja mjesta na fakultetu, kao i osobe sa hendikepom, ali je ta kvota sve više ugrožena jer je popunjavaju lažni Romi, pošto se najčešće pred sam upis na fakultet u posebnom biračkom spisku izjasne kao Romi i na osnovu toga dobiju rješenje kojim traže upis po afirmativnim mjerama.

Afirmativna mjera za Rome, naveo je Mihajlović, osim besplatnog školovanja, znači i smještaj u domu, stipendije, pa ne čudi što se sve više uglavnom Srba, ali i Bugara, Mađara, izjašnjava kao Romi.

Ovom zloupotrebom, prema njegovim riječima, ugrožena su romska djeca sa manjim brojem bodova, jer ih potiskuju sa liste oni koji su se izjasnili kao Romi "za jednokratnu upotrebu", a donose više bodova iz srednje škole.

"Do danas su na fakultete prijavljena 162 kandidata Roma, očekujemo do kraja upisa njih oko 230, a već imamo 30-ak studenata koji su naprasno postali Romi i traže da se upišu po olakšanim uvjetima", rekao je Mihajlović.

Kada su u pitanju srednjoškolci, od 480 Roma koji su tražili upis po afirmativnim mjerama, njih 150 su pripadnici većinskog naroda i iz drugih nacionalnih zajednica, rekao je on.

U Nacionalnom vijeću Roma ističu da su i sami studenti dolazili u njihov ured i priznali da nisu Romi, ali da su takve savjete dobivali sa strane, pa i na fakultetima i u školama.

Da su u pitanju lažni Romi može se zaključiti i po prezimenu kandidata, rekao je Mihajlović i naveo da u romskoj populaciji na primjer nikada nisu imali pripadnike sa prezimenom Kostov, Cvetanovski, Isailović...

"Također, mi znamo da Romi nikad nisu živjeli na primjer u reprezentativnim dijelovima Beograda, poput Knez Mihailove ulice, ali nam u prijavama i odatle stižu kandidati", naveo je predsjednik Nacionalnog vijeća Roma.

Pripadnici ove manjinske zajednice, u kojoj oko 80 posto njih nema završenu osnovnu školu, uglavnom se upisuju na medicinu, prava, Fakultet organizacijskih znanosti...

Mihajlović podsjeća da nema mogućnosti da netko bude spriječen da se upiše na fakultet zato što se naprasno izjasnio kao Rom.
"Ustav i zakon dozvoljavaju da se svatko izjašnjava i opredjeljuje za nacionalnu pripadnost onako kako to želi i ne možemo uključiti mehanizme da suspendiramo ove kandidate koji su na nekim fakultetima istisnuli Rome", kaže predsjednik Vijeća i ističe da se jedino preko Zaštitnika građana može zaustaviti udar na mjere za Rome, ako se dokaže da su u pitanju zloupotrebe.

Mihajlović navodi da je jedan od nedostataka afirmativnih mjera to što nema monitoringa, praćenje dođu li do diplome Romi koji upišu fakultet.

To će biti promijenjeno u novoj školskoj godini, rekao je Mihajlović i naveo da se sustav afirmativnih mjera urušava i tako što Romi koji završe fakultet dugo čekaju posao.

"Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje imamo mastere i doktore, pripadnike romske zajednice, koji čekaju posao", naveo je Mihajlović, prenose nezavisne.com.