Podijeli članak

Na sjednici Znanstveno – nastavnoga vijeća za dekana Filozofskoga fakulteta izabran je prof. dr. Ivica Musić na mandatno razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021. godine.

U predstavljanju programa razvoja fakulteta Musić je istaknuo nekoliko ciljeva. Kada je riječ o internom razvoju, naglasak je na podizanju razine kvalitete nastavnoga procesa na svim studijima, pedagoškom usavršavanju nastavnika, usavršavanju studijskih programa usklađujući ih s izvrsnim programima u međunarodnim okvirima te unaprjeđenje odnosa studenata i nastavnika. Nastavit će se raditi na razvoju različitih oblika cjeloživotnoga obrazovanja, kao i interdisciplinarnih i integriranih studijskih programa potrebnih društvu i gospodarstvu. Važno je osnažiti poziciju u regionalnim okvirima i povećati međunarodnu prepoznatljivost poticanjem izvrsnosti u znanstvenome istraživanju.
 

Programom je obuhvaćen i financijski aspekt u kojemu stoji kako će se težiti osiguranju financijske stabilnosti, ponajviše sudjelovanjem u integracijskome procesu Sveučilišta inzistirajući na modelu koji će jamčiti financijsku sigurnost Fakulteta te povećati broj kvalitetnih projekata koji će biti dodatni izvor financiranja.

Musić je do sada bio prodekan za nastavu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Glavni je urednik Mostariensie, časopisa za društvene i humanističke znanosti u izdanju Sveučilišta u Mostaru i suizdanju Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz Zagreba. Izvršni je urednik Huma, časopisa Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Član je uredništva časopisa Kultura komuniciranja. Član je uredništva Suvremenih pitanja, časopisa za prosvjetu i kulturu, čiji su izdavači Matica hrvatska Mostar i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Autor je i koautor dviju knjiga te više od dvadeset znanstvenih članaka. Bio je član ekspertnoga tima Agencije za razvoj visokoga obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini, javlja Studentski portal Filozofskog fakulteta.