Podijeli članak

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i ove je godine sa svim županijskim ministarstvima obrazovanja potpisalo ugovore o financiranju/sufinanciranju nabavke besplatnih udžbenika, i to za učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe, za što je u Proračunu za ovu godinu osiguralo 600 tisuća KM.

Županijska ministarstva su dužna nabaviti pripadajući broj kompleta udžbenika za kategoriju najugroženijih učenika u stanju socijalne potrebe koji pohađaju drugi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, a na osnovu vlastitih evidencija o učenicima u stanju socijalne potrebe ili evidencija, odnosno podataka prikupljenih od strane svih osnovnih škola sa područja svoje županije, i to najkasnije sedam dana prije početak školske 2019/2020. godine.

Udžbenike su dužna nabaviti od ovlaštenih izdavačkih kuća s područja BiH, a isti, izuzev udžbenika stranih jezika, trebaju biti tiskani u BiH. Također, ukoliko neko ministarstvo, iz bilo kojih razloga, ne realizira nabavku udžbenika, obavezno je izvršiti povrat sredstava.

Inače, na osnovu svih podataka i pokazatelja, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti sačinilo je Prijedlog raspodjele sredstava za nabavku besplatnih udžbenika, i to: Unsko-sansku županijsu – 64.260,00 KM, Posavsku 8.160,00 KM, Tuzlansku 122.700,00 KM, Zeničko-dobojsku – 103.680,00 KM, Bosansko-podrinjsku 9.000,00 KM, Srednjobosansku – 66.000,00 KM, Hercegovačko-neretvansku – 53.880,00 KM, Zapadnohercegovačku – 25.560,00 KM, Županija Sarajevo – 127.800,00 KM i Herceg-Bosanska županija – 18.960,00 KM.

U proteklom četverogodišnjem periodu Ministarstvo je za realiziranje nabavke besplatnih udžbenika izdvojilo 2.410.000,00 KM, a u okviru ovog projekta omogućeno je 374.176 besplatnih udžbenika za 59.222 učenika. Cilj je da se svakom djetetu omoguće približno isti uvjeti za stjecanje znanja, odnosno stvore kvalitetniji uvjeti za odgoj i obrazovanje djece u Federaciji Bosne i Hercegovine.