Podijeli članak

Grad Mostar donio je odluku o dezinfekciji javnih površina Grada Mostara. 

Mole se građani Mostara da nakon izvršene dezinfekcije javnih površina na području Grada Mostara izbjegavaju korištenje istih najmanje 1 sat poslije tretiranja.

Konačnu naredbu prenosimo u cjelosti: 
 
1. Naređuje se Higijensko-epidemiološkim službama Domova zdravlja da u saradnji sa komunalnim poduzećima („Komos“ d.d.-u stečaju, JP„Parkovi“ p.o. i „Komunalno“ d.o.o.), HP Investing d.o.o. i Profesionalnom vatrogasnom jedinicom Grada Mostara izvrše dezinfekcije (gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i ostalih popločanih i asfaltiranih površina) na području Grada Mostara.
 
2. Potrebna sredstva za dezinfekciju preuzet će Higijensko-epidemiološke službe Domova zdravlja iz firmi Hercegovinavino d.o.o. Mostar, Sjemenarna Mostar i „Eurosan“ d.o.o.
 
3. Naređuje se svim vlasnicima ugostiteljskih objekata da sa javnih površina uklone stolove i stolice kako bi se mogla uspješno izvršiti dezinfekcija.
 
4. Dezinfekciju navedenih površina potrebno je uraditi po procedurama i nadzorom Higijensko-epidemiološke službe Domova Zdravlja.
 
5. Za provođenje ove naredbe odgovorni su rukovodioci navedenih pravnih lica, a svoje izvještaje trebaju dostaviti članici Štaba/Stožera CZ Grada Mostara Načelnici Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, a koja će potpuni izvještaj podnijeti Štabu/Stožeru CZ.
 
6. Ova Zapovjed/Naredba stupa na snagu danom donošenja, odlučeno je iz Stožera civilne zaštite Grada Mostara.