Podijeli članak

U Domu HDZ-a BiH u Mostaru održana je konstituirajuća sjednica Provedbenog izbornog stožera HDZ-a BiH za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2020. godine.

Zamjenica predsjednika HDZ-a BiH i predsjednica Izvršnog i Provedbenog izbornog stožera HDZ-a BiH Borjana Krišto i voditelji koordinacija danas su raspravljali o koracima koje će Provedbeni izborni stožer u suradnji sa lokalnim stožerima provoditi u nadolazećoj kampanji. 

Voditelji koordinacija u narednom vremenu pristupit će izradi svojih strateških, programskih i planskih dokumenata kao i samoj strategiji, a ukupna kampanja će imati decentralizirani pristup, dok će Provedbeni izborni stožer biti tijelo koje će sve koordinirati. 

Za idući sastanak dogovoreno je da odjeli moraju uskladiti plan rada te načiniti hodogram aktivnosti kao i obavijest za sve stranačke organizacijske cijeline u smislu izvršavanja svih predizbornih obaveza, operativnih, analitičkih i tehničkih. Uvažavat će se pristup svih lokalnih jedinica, stoga je važna analiza situacije s terena, naglašeno je na sastanku.

Provedbeni izborni stožer HDZ-a BiH proširit ce sastave svojih koordinacija, sačiniti planove rada koji će biti usklađeni sa Izbornom strategijom, rokovima kao i kalendaru svih predviđenih aktivnosti. 

Niže organizacije HDZ-a BiH imenovat će svoje Provedbene izborne stožere.