Podijeli članak

Sukladno odredbama Odluke o načinu korištenja godišnjeg odmora za 2019. broj:02- 36-8010/19 od 16. 5. 2019., državni službenici i namještenici Gradske uprave Grada Mostara, izuzev pripadnika Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, koristit će prvi dio kolektivnog godišnjeg odmora od 22. 7. 2019. (ponedjeljak) do 16. 8. 2019. godine (petak).

U organizacijskim jedinicama Gradske uprave Grada Mostara u kojima se u
navedenom razdoblju mora osigurati kontinuirano obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti organizacijskih jedinica, načelnici odjela i šefovi službi odredili su zaposlenike koji će raditi u dane kolektivnog godišnjeg odmora.

U razdoblju od 22. 7. do 16.8. 2019. rad sa strankama na šalterima na lokaciji Ul. Adema Buća br.19. – Centar za usluge građanima – te na lokacijama svih šest područnih ureda odvijat će se svakim radnim danom u uredovnom vremenu od 8, 30 do 13, 00 sati.

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara u periodu korištenja godišnjih odmora, osigurat će dežurstva inspektora iz svih oblasti, a kontakt telefon je: 036 – 505 – 521.