Podijeli članak

Internacionalno BURCH  sveučilište iz Sarajeva u suradnji s Francuskim veleposlanstvom u Bosni i Hercegovini, Šumarskim i Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Fondacijom Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) i Udrugom “Savjet za zelenu gradnju” pokreće akciju prikupljanja recikliranog materijala u svrhu gradnje studentskog paviljona.

Ovaj studentski paviljon gradit će se od preko 80 % recikliranog materijala koji se prikupi tijekom akcije koja je počela 21. kolovoza i traje do 30. rujna 2015. godine na području Županije Sarajevo. Ovo jer prvi studentski paviljon ovakve vrste koji se gradi na području Bosne i Hercegovine.

Prostor će biti korišten za organiziranje izložbi i prezentacija, te kao mjesto okupljanja studenata.  Ovaj paviljon je primjer kako uz upotrebu recikliranih materijala moguće doprinijeti zaštiti životnog okoliša, energetskoj učinkovitosti, ali i kreirati moderan prostor dostupan i prilagođen svima podjednako.

“Objekt studentskog paviljona će u potpunosti biti izgrađen od prirodnih i recikliranih materijala što mu daje poseban značaj i vrijednost te će kao takav biti uzor za buduća planiranja i prilagođavanja u građevinskom sektoru. U Bosni i Hercegovini se oduvijek gradilo sa prirodnim materijalima sa kojima je naša zemlja bogata, a koji su danas posebno cijenjeni zbog svojih izolacionih karakteristika. Kroz gradnju ovog objekta želimo ukazati na važnost recikliranja starih materijala i smanjenje otpada,” rekla je Sanela Klarić, šefica Odjela za arhitekturu BURCH sveučilišta u Sarajevu.

BURCH sa svojim partnerima poziva sve građane i građanke koji žele donirati stare prozore, vrata, opeku, drvo i druge materijale za gradnju da se jave preko email adrese: [email protected] ili putem telefona 033 944 426,  kontakt osoba Omar Kapetanović.  Prijevoz materijala koji želite donirati organiziran je sa vaše adrese do Univerziteta.
Idejno rješenje za gradnju paviljona osmislili su studenti BURCH-a , dok je odluku o najboljoj ideji donio žiri sačinjen od stručnjaka iz oblasti arhitekture, zaštite kulturne baštine, umjetnosti i kulture, te Francuskog veleposlanstva u BiH.  Gradnja paviljona počinje u listopadu 2015. godine.