Podijeli članak

U ponedjeljak, 27. svibnja, u 10 sati u zgradi Grada Mostara (Hrvatskih branitelja br. 2) bit će potpisan Memoranduma o suradnji između Grada Mostara i Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT.

Memorandum o suradnji predstavlja osnovu za rad na projektu izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcijskih planova za borbu protiv korupcije na lokalnoj razini.

Ovaj projekt, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), realizira Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.

Dokument precizira suradnju općina s predstavnicima nevladinog sektora, uključujući tehničku podršku, izgradnju institucijskog kapaciteta, razmjenu informacija i promociju.

Grad Mostar, uz pomoć Centra za građansku suradnju iz Livna i partnerske organizacije UG "Grahovo" koje su dio Mreže ACCOUNT, radit će na izradi strategije i akcijskog plana za borbu protiv korupcije na lokalnoj razini.