Podijeli članak

Grad Mostar i ove je godine raspisao javni poziv za  izbor najljepše uređenog dvorišta (okućnice, bašte, vrta), školskog dvorišta, balkona i terase stambenih objekata i najuređenijeg gradskog prostora.
 
Pozivaju se građani, vlasnici i korisnici, individualnih objekata za stanovanje i kolektivno stambenih objekata, te pravne osobe-ustanove odgojno-obrazovnog karaktera iz oblasti predškolskog i školskog  obrazovanja kao i ustanove za osobe s posebnim potrebama da se prijave za sudjelovanje u nagradnoj akciji za izbor najljepše uređenog dvorišta (okućnice, bašte, vrta), školskog dvorišta, balkona i terase stambenih objekata i najuređenijeg gradskog prostora.
 
Prijava za sudjelovanje treba sadržavati:
 
Kategorija 1
 
(Najljepše uređeno dvorište/okućnica, bašta, vrt/i najljepše uređeni balkon – terasa stambenih objekata, i najljepši hortikulturni detalj)
 
Puno ime i prezime sudionika,
Preslika CIPS osobne iskaznice,
Točna adresa i kontakt telefon,
Dostaviti dvije fotografije lokacije (dvorište, bašta, balkon, terasa) kojom se aplicira na natječaj.
 
Kategorija 2
 
/Najljepše uređeno školsko dvorište /osnovne, srednje škole, vrtići i ustanove  za osobe s posebnim potrebama /
 
Točan naziv školske ustanove,
Točna adresa školske ustanove,
Broj telefona kontakt osobe,
Dostaviti dvije fotografije školskog dvorišta.
 
Javni poziv  se objavljuje na web stranici Grada Mostara, a prijave na Javni poziv  dostavljaju se na adresu Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Gradske uprave (Ulica Braće Fejića br. 51, 88104 Mostar, putem pošte, predajom na protokolu Gradske uprave, elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected] ili na faks broj 036 / 505 502  zaključno s  24.5.2019.
 
 
Stručo povjerenstvo će u roku od 10 dana od momenta zatvaranja Javnog poziva, izvršiti pregled prispjelih aplikacija, izvrši terenski uvid (kontrolu) aplikacijskih lokacija te izvrši ocjenu (po prethodno utvrđenim kriterijima) najboljih aplikanata u navedenim kategorijama.
 
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Odjelu za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Gradske uprave Mostara, u uredima br. 6 i 11 ili pozivom na broj 036 / 505 – 557, 036 / 505 517 . Kontakt osoba za sve informacije: Bojan Spasojević.
 
Nagrade  po kategorijama:
 
1. Najuređenije školsko dvorište (Osnovne škole)
 
Prva nagrada(dvije nagrade)  u iznosu   od                     900 KM
Druga nagrada( dvije nagrade) u iznosu  od                   700 KM
Treća  nagrada (dvije nagrade) u iznosu  od                   500 KM
 
2. Najuređenije školsko dvorište (Srednje škole)
 
Prva nagrada (dvije nagrade)  u iznosu od                      900 KM
Druga nagrada (dvije nagrade)    u iznosu od                 700 KM
Treća nagrada (dvije nagrade)  u iznosu od                    500 KM
 
3. Najljepši balkon / terasa
 
Prva nagrada u iznosu    od                                             200 KM
Druga nagrada u iznosu   od                                           150 KM
Treća nagrada (dvije nagrade)   u iznosu     od               100 KM
 
4. Najuređenije dvorište (okućnica)
 
Prva nagrada u iznosu  od                                                 200 KM
Druga nagrada u iznosu  od                                              150 KM
Treća nagrada(dvije nagrade)  u iznosu od                       100 KM
 
5. Najuređeniji gradski prostor (dvorište stambenih blokova)
 
Prva nagrada u iznosu      od                                             250 KM
Druga nagrada u iznosu     od                                           200 KM
Treća nagrada(dvije nagrade)   u iznosu    od                   150 KM
(Nagrade iz ove kategorije predstavljeju protuvrijednost u sadnom materijalu ili kao robna nagrada)
 
6. Najuređenije dvorište ustanove za osobe s posebnim potrebama-Specijalna Nagrada
 
Prva nagrada    u iznosu  od                                              900 KM
Druga nagrada u iznosu    od                                            700 KM
Treća nagrada u iznosu        od                                          500 KM
 
7. Najuređenije dvorište gradskog vrtića
 
Prva nagrada    u iznosu  od                                              500 KM
Druga nagrada u iznosu    od                                             400 KM
Treća nagrada u iznosu      od                                            300 KM
 
8. Najljepši hortikulturni detalj                                         100 KM
 
Novčane nagrade i zahvalnice dobitnicima, uručit će Gradonačelnik Grada Mostara, u Gradskoj vijećnici dana 11.6.2019. 
 
Sudionici koji ne osvoje nijednu od nagrada po navedenim kategorijama pripasti će nagrade u visini koju bude dopuštao ostatak sredstava predviđenih za ovu namjenu.
 
Uposlenici Gradske uprave Grada Mostara mogu sudjelovati u ovom izboru, ali isti nemaju pravo na novčanu nagradu, stoji u priopćenju.