Podijeli članak

Danas je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  „Džemal  Bijedić“  promovirano 16 doktora znanosti. 
Rektor Univerziteta  prof.dr Sead Pašić pozdravio je okupljene i doktorante  te naveo da im dodijeljene diplome budu  podstrek za nova samoodricanja, saznanja i dostignuća u znanosti koji će biti  djelotvorna i prosperitetna u našem okruženju i uvažavana u našim i Europskim znanstvenim krugovima.

U zvanje doktora znanosti danas je promovirano njih 16:
mr.sc. Omer Kurtović- doktor znanosti iz oblasti poljoprivrede 
mr.sc. Mirjana Adakalić- doktor znanosti iz oblasti poljoprivrede
mr.sc  Sead Omerčević -doktor ekonomskih znanosti
mr.sc . Venan Hadžiselimović- doktor ekonomskih znanosti
mr.sc. Enes Šeperovic-doktor tehničkih znanosti iz oblasti građevinarstva
mr.sc. Džemal Špago- doktor  humanističkih znanosti iz područja lingvistike
mr.sc. Salkan Užičanin- doktor humanističkih znanosti iz područja povijesti 
mr.sc. Denis Mušič- doktor informatičkih znanosti 
mr.sc. Ismet  Bećiragić-doktor tehničkih znanosti iz oblasti organizacije i ekonomike
mr.sc  Miron Torlo-doktor tehničkih znanosti iz oblasti strojarske  konstrukcije. 
mr.sc. Ćamil Habul - doktor znanosti iz oblasti sporta 
mr.sc. Fahrudin Aščić-doktor znanosti iz oblasti sporta
mr.sc.Veselinka Milović-doktor znanosti iz oblasti psihologije 
mr.sc.Muhamed Cimirotić-doktor pravnih znanosti
mr.sc.  Senad Hasanagić-doktor pravnih znanosti
mr.sc. Tarik Rahić - doktor pravnih znanosti.

Pogled.ba.