Podijeli članak


Svečano je promovirano 25 doktora znanosti Sveučilišta u Mostaru na Medicinskom fakultetu. 

Rektor SUM-a prof. dr. Zoran Tomić je istaknuo kako doktoranti dolaze iz svih društvenih područja, grana koje se izučavaju na Sveučilištu.

„Novi doktori znanosti su zaslužni za jačanje kapaciteta na Sveučilištu. Oni postaju docenti te su snaga Sveučilišta i mi vjerujemo da ćemo narednih godina razvijajući nove interdisciplinarne studije, doktorske studije i studije na engleskom jeziku, jačati naše kapacitete i Sveučilište pripremiti za jednu novu eru za jedno integrirano sveučilište gdje će se u potpunosti prihvatiti europski standardi u visokom obrazovanju i znanstvenom istraživanju“, istaknuo je rektor Tomić.

"Danas smo ponosni na novih 25 doktora znanosti što ujedno govori o ostvarivanju naše društvene misije, a društvena misija je jedno od naših vrlo važnih područja djelovanja na Sveučilištu i unutar je strategije Sveučilišta pozicinirano kao jednog od strateških područja", zaključio je Tomić.