Podijeli članak

Nastavak zimskog tečaja Mostarske škole alpinizma započeo je u petak u večernjim satima u prostorijama HGSS-a gdje je instruktor GSS Zdenko Marić održao predavanje o lavinama. U subotu se tečaj nastavio na Prenju, na lokalitetu Bijele Vode. Polaznici su usavršavali tehnike kretanja po padinama i penjanje u navezi. Zatim su samostalno izrađivali štand i savladavali tehniku spuštanja po užetu u zimskim uvjetima.

Demonstrirano je nekoliko načina izrađivanja osiguravališta (štanda) u snijegu i ledu, a posebna pažnja je posvećena tzv. dinamičkom osiguranju kao najjednostavnijem osiguranju penjača na blažim padinama. Ovaj vikend se najviše radilo na osiguranju partnera, padovima i zaustavljanju palog penjača.

Noć je provedena u planinarskoj kući “Adnan Krilić” (1450 mnv), gdje su nam domaćini za večeru spremili grah.