Podijeli članak

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru domaćin je V. susretu katedri za računovodstvo zemalja u regiji. 

V. susret katedri za računovodstvo zemalja regije u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održat će se od 12.-14.07.2018. godine na Vlašiću, BiH. 

U prvom dijelu susreta planirano je organiziranje znanstvenog skupa na kojem će biti izloženi radovi u okviru teme susreta (plenarno ili po sesijama) ovisno o broju pristiglih radova i njihovoj tematici. 

U drugom dijelu susreta planirano je organiziranje okruglog stola na kojemu bi se raspravljalo o izazovima financijskog i korporativnog izvještavanja s aspekta promjena u okruženju i EU regulativi. Okrugli stol ima za cilj ukazati na novine u izvještavanju, njihovu implementaciju u nastavne planove i programe na ekonomskim fakultetima te programe cjeloživotnog obrazovanja u suradnji s profesionalnim računovodstvenim tijelima.