Podijeli članak

Udruga studenata psihologije „Mentalist“ Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru postala je danas registrirana i na sjednici je izabrano novo vodstvo.
 
Za predsjednicu je jednoglasno izabrana studentica treće godine preddiplomskog studija psihologije Doris Rozić koja se u posljednje dvije godine zalagala za aktivniji rad Udruge.
 
„Na trećoj godini sam napokon organizirala vrijeme onako kako sam htjela pa sam mogla ulagati u 'Mentalist'. Željela sam da svi ulažemo u opće dobro te sam počela  od sebe i krenula s registracijom kako bih pokrenula kolege sa studija psihologije da radimo nešto novo“, rekla je novoizabrana predsjednica.
Udruga će na sljedećem sazivu izabrati potpredsjednike, tajnika i blagajnika, poručili su iz Mentalista. 
 
„Mentalist“ za cilj ima:
 
poboljšanje uvjeta studija i izvođenja nastave 
poboljšanje standarda studenata, kao i promicanje osnovnih prava studenata
poboljšanje psihologije kao struke
doprinos razvoju modernog i autonomnog sveučilišta
olakšati studij studentima psihologije (poticanje dobrih kolegijalnih odnosa, kao i razvoj programa studentskih mentorstva)
educiranje populacije o psihologiji kao znanosti i njenom utjecaju u društvu (boriti se protiv ustaljenih stereotipa i predrasuda koje se odnose na psihologiju kao znanost i njezina područja te uloge u društvu)
stjecanje iskustva u obliku prakse (provoditi ankete i eksperimente, davati korisne informacije o ljetnim školama i dodatnim praksama. Surađivati s institucijama koje imaju zaposlenog psihologa).
educiranje članova o novostima na području psihologije i njoj srodnim znanstvenim disciplinama
sudjelovanje na domaćim i međunarodnim konferencijama
borba protiv stigme prema mentalnim bolestima
organiziranje projekata kojima bi se bh. stanovništvu na bilo koji način približila različita područja psihologije
provođenje eksperimenata, anketa i upitnika
projekti humanitarnog karaktera