Podijeli članak

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) će 4. studenoga 2019. godine pustiti u optjecaj novčanice konvertibilne marke u apoenima od 10, 20, 50 i 100 KM, dodatno tiskane u 2019. godini.

Novčanice navedenih apoena, izdanje 2019. godina, tiskane su sukladno redovitim aktivnostima CBBiH, koje imaju za cilj osigurati dovoljno novčanica odgovarajuće apoenske strukture za potrebe gotovinskoga prometa u BiH. Novo izdanje novčanica zamijeniti će u optjecaju novčanice prethodnih izdanja, koje će zbog dotrajalosti tijekom prethodnih godina, biti povučene iz optjecaja.


Osnovna obilježja novčanica tiskanih u 2019. godini ostaju ista kao i na novčanicama prethodnih izdanja, s tom razlikom što je na novome izdanju naznačena brojčana oznaka „2019“ kao godina tiskanja apoena i faksimil potpisa guvernera CBBiH „Senad Softić“ je pored ostalih apoena i na novčanici apoena 20 KM koja se prvi put izrađuje nakon 2012. godine. Također, naziv lokacije fragmenta stećka na naličju novčanice apoena 10 KM, verzija Federacija BiH, usklađen je sa Odlukom o izmjeni Odluke o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 KM, „Službeni glasnik BiH“, 49/18.

Novčanice prethodnih izdanja svih apoena, čiji je kvalitet zadovoljavajući sukladno standardima CBBiH, i dalje će ostati u optjecaju kao zakonsko sredstvo plaćanja.

Tiskanje novih količina novčanica konvertibilne marke nema inflacijski učinak, jer nijedna KM neće biti puštena u optjecaj bez poštivanja principa valutnoga odbora, što znači da svaka izdana konvertibilna marka ima pokriće u stranoj valuti po fiksnome tečaju.
Novčanice će u optjecaj biti puštene sukcesivno, odnosno prema potrebi, posredstvom glavnih jedinica i filijala CBBiH.