Podijeli članak

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je u srijedu, uime Federacije BiH, Ukaz o proglašenju Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu koji iznosi 2.882.661.837 maraka i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Predsjednik Federacije BiH danas je potpisao i Ukaz o proglašenju Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu, Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i procjenu plana za 2019. godinu i 2020. godinu te Odluku o izvršavanju financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu.

Također, Čavara je potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu.

Kako je priopćeno iz Ureda predsjednika FBiH, Čavara je potpisao i Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu, zatim Financijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu, Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2018. godinu i Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji BiH.