Podijeli članak

Bošnjačko nacionalno vijeće pokrenulo je inicijativu za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak, prenosi RTS.

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) traži specijalni status za Sandžak, koji će obavljati funkciju državne vlasti, preko organa Sandžaka i preko organa u općinama u njegovom sastavu.

Inicijativa BNV-a bi obuhvatila područja općina Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Petnjica, Gusinje, Plav i Rožaje.

"Kontrolu granica Sandžaka obavljat će međunarodne snage koje će jamčiti punu slobodu kretanja ljudi i roba", navodi BNV.

Inicijativa predviđa da Sandžak može stupiti u međunarodne odnose kada su u pitanju znanstveno-tehnička suradnja, kulturno-prosvjetna, ekonomska i druge oblasti.

Sandžak bi imao demokratski izabranu skupštinu, guvernera i vladu kao nositelje izvršne vlasti, uključujući policiju pod njihovom kontrolom i nezavisno sudstvo.

Prvi izbori za ove organe bili bi održani pod nadzorom UN-a, Europske unije i OESS-a.