Podijeli članak

Dva ugovora o zajmu u vrijednosti od 35 milijuna eura, koja su podržana u okviru EBRD programa Zeleni gradovi, potpisana su danas. Sredstva od 35 milijuna eura iskoristit će se za rekonstrukciju tramvajske pruge i kupnju novih trolejbusa.

Ugovore su potpisali zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda te Sharlote Ruhe ravnateljica Europske banke za obnovu i razvoj za srednju i jugoistočnu Europu.

Ministar Bevanda kazao se ovom prilikom da danas završava jedan posao od kojeg će najviše koristi imati građani Sarajeva.

"Puno je problema sa zagađenjem zraka u Sarajevu i puno je nedostataka u javnom prijevozu. Vlasti na tome godinama rade, a ovo je prilika da se dio tih problema i riješi. Nadam se da će nam ovim Sarajevo biti još ljepše", izjavio je Bevanda te dodao kako su oba kredita supsidijarno alocirana na Federaciju BiH i Županiju Sarajevo.

Uvjeti ovog pozajmljivanja sredstava su vrlo povoljni, kaže ministar, a uključuju i grace razdoblje dvije i tri godine za otplatu glavnice.

Charlotte Ruhe nakon potpisa ugovora kazala je kako je na prvom mjestu ekoloških izazova u Sarajevu kvaliteta zraka, a čistiji i ekološki prihvatljiviji prijevoz smatra se jednim od ključnih načina da se ovo pitanje riješi.

"Ova dva nova projekta EBRD-ovih Zelenih gradova osigurat će stanovnicima učinkovit i ekološki prihvatljiv javni prijevoz. Ne samo da će investicija poboljšati kvalitetu zraka kroz smanjenje zagađenja iz vozila, nego će modernizacija imati i indirektni uticaj kroz podršku napuštanja vozila na dizelski pogon koja zagađuju zrak", izjavila je Ruhe.

Kreditom u iznosu od 20 milijuna eura će se financirati remont 19,5 km dugačke dvokolosječne tramvajske pruge kojom upravlja GRAS. Sadašnja tramvajska mreža stara je gotovo 50 godina, a bez većih popravki u proteklim desetljećima znatno se pogoršala. Nove pruge će poboljšati mrežu i omogućiti kupovinu novih, ekološki prihvatljivijih tramvaja.

Drugi zajam EBRD-a, u iznosu do 15 milijuna eura, omogućit će GRAS-u kupnju do 25 novih električnih trolejbusa. Zajedno s novim tramvajskim prugama, trolejbusi će poboljšati opću kvalitetu i udobnost javnog prijevoza, kao i kapacitet i učinkovitost usluge.

Unaprijeđen vozni park trolejbusa će također trošiti i oko 50 posto manje električne energije, što će rezultirati značajnim uštedama troškova i ekološkim prednostima.