Podijeli članak

Vijeće ministara upoznato je s Informacijom Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za razdoblje siječanj – svibanj 2018. godine, u kojoj je konstatirano da je u prvom kvartalu 2018. godine Bosna i Hercegovina ostvarila ekonomski rast od dva  posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ovo povećanje BDP-a predstavlja nastavak trenda ekonomskog rasta iz prethodne godine, pri čemu je stopa ekonomskog rasta u prvom kvartalu 2018. godine u odnosu na četvrti kvartal 2017. godine iznosila 0,6 posto.

Rast je ostvaren u okviru svih kategorija izuzev javne potrošnje, koja je smanjena za 0,2 posto.

U prvih pet mjeseci 2018. godine došlo je do povećanja industrijske proizvodnje od 4,7 posto, što je bilo praćeno povećanjem broja zaposlenih, kao i izvozom i uvozom robe po dvocifrenim stopama rasta.

Porast broja zaposlenih uz blagi rast plaća, kao i realno povećanje prometa u maloprodaji od oko 7 posto i povećanje neto prihoda od PDV-a od 7,1 posto, ukazuju na rast privatne potrošnje koja ima najviši udio u strukturi BDP-a.

Ukupan broj zaposlenih u BiH u travnju 2018. godine iznosio je 795 tisuće i veći je za 2,1 posto u odnosu na travanj 2017. godine.

Najznačajniji doprinos rastu broja zaposlenih bio je u djelatnostima industrijske proizvodnje, trgovine i pojedinih uslužnih djelatnosti.