Podijeli članak

Sve veći broj državnih tijela prilikom raspisivanja i provođenja natječajnih procedura od kandidata koji se prijavljuju traže dostavljanje i one dokumentacije čije je zahtijevanje u suprotnosti s važećim zakonskim propisima, kao što su potvrda o nekažnjavanju, potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, ovjerena preslika osobne iskaznice..., što je zakonom nedopustivo, pišeVečernji list BiH.

Na temelju žalbi kojima su im se obratili građani, kao i tijekom rada na pojedinačnim predmetima, ombudsmani BiH izdali su upozorenje bh. vlastima na svim razinama, točnije Agenciji za državnu službu BiH, Agenciji za državnu upravu RS-a, Agenciji za državnu službu FBiH te predsjednicima vlada RS-a, FBiH i Distrikta Brčko BiH, u kojima ih podsjećaju kako je obveza državnih tijela prilikom raspisivanja i provođenja natječajnih procedura postupati isključivo sukladno zakonskim propisima. 

Od kandidata se može tražiti da dokažu ispunjavanje općih i posebnih uvjeta dostavljanjem isključivo one dokumentacije čije traženje nije u suprotnosti s pojedinim zakonskim propisima. 

Znači, ne mogu se tražiti dokumenti od građana kojima se krši Zakon o zaštiti osobnih podataka, što je Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH u nekoliko konkretnih slučajeva i potvrdila. 

Traženje dostavljanje liječničke potvrde, primjerice, u suprotnosti je s pozitivnim propisima koji reguliraju zasnivanje radnog odnosa u BiH, dostavljanje potvrde o nekažnjavanju je u suprotnosti s člankom Zakona o kaznenom postupku BiH, člankom Kaznenog zakona RS-a, člankom Zakona o kaznenom postupku FBiH i člankom Zakona o kaznenom postupku Distrikta Brčko BiH. 

Sudeći prema reakciji Ureda ombudsmana za zaštitu ljudskih prava, upravo one institucije krše zakone koje su same i predložile te na kraju donijele. 

Sugerirano je telekom operaterima, komercijalnim bankama na prostoru BiH da nemaju pravo uzimati jedinstveni matični broj i kopiju osobne iskaznice od građana koji preko tekućeg računa plaćaju usluge poput komunalnih usluga, električne energije, vode... Banke dublji uvod u osobne podatke građana - klijenata mogu tražiti samo kad se obavlja transakcija na računu koja je veća od 30.000 KM jer je tako propisano Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih skupina.