Podijeli članak

FBiH mora osigurati tri posto više sredstava iz svog proračuna kako bi se potpomoglo projekt održivog povratka raseljenih osoba i povratnika te kako bi se nastavilo obnovu i izgradnju ratom porušenih objekata, piše Večernji list BiH.
 
Sredstva i projekt
 
"Bez tih dodatnih sredstava cijeli projekt mogao bi biti gotovo pa zaustavljen ", upozoravaju iz Federalnog ministarstva raseljenih i izbjeglica, napominjući kako dosadašnja sredstva, koja se godišnje osiguravaju u proračunu FBiH, tom Ministarstvu nisu dovoljna za podmirenje potreba raseljenih osoba i povratnika. Upozorenje argumentiraju podatkom da je, po javnim pozivima Ministarstva, samo u 2018. godini za rekonstrukciju prijeratnih stambenih jedinica u cilju povratka zaprimljeno više od 5500 zahtjeva, a po javnim pozivima za stvaranje uvjeta za održivost povratka oko 10.000 zahtjeva.


"Predloženim povećanjem proračunskih sredstava, odnosno osiguranjem sredstava u federalnom proračunu od tri posto iznosa proračunskih prihoda i primitaka u tekućoj godini u Federaciji, stvorili bi se uvjeti ne samo za povratak prognanih osoba već i njihovu reintegraciju u lokalnu zajednicu osiguranjem uvjeta za održivost povratka kroz osiguranje ekonomske samoodrživosti i poboljšanje kvalitete življenja samih povratnika ", stoji u zahtjevu koji je Vladi Federacije BiH uputilo spomenuto ministarstvo.

Većim proračunskim izdacima stvorile bi se pretpostave za potpunu reintegraciju u povratničkim sredinama, a kroz programe i projekte rekonstrukcije uništenih i oštećenih stambenih objekata, projekte održivosti povratka, obnove i izgradnje infrastrukture, obnove objekata vjerskog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, projekte pomoći povratnicima kroz dodjelu poljoprivrednih strojeva, sadnica, plastenika, stoke, izgradnje stajskih objekata, rekultivacije poljoprivrednoga zemljišta, programe podrške zapošljavanju i samozapošljavanju kroz razvoj malih i srednjih poduzeća te pružanje podrške projektima unapređenja gospodarskih djelatnosti za otvaranje novih radnih mjesta preko dodjeljivanja grant sredstava.

Veći proračunski izdaci bili bi namijenjeni i za financiranje projekata potpore razvoju početnog biznisa povratnika i za projekte obavljanja pripravničkog rada radi osposobljavanja mladih povratnika na tržištu rada. U to, bilo bi uključeno i financiranje projekata humanitarne pomoći kroz dodjelu paketa, financijske pomoći za liječenje povratnika, pružanje pomoći udrugama koje se bave pitanjima raseljenih, dodjele stipendija studentima povratnicima na područje Republike Srpske i drugi oblici pomoći. Vlada Federacije BiH lani je usvojila 22,600.000 KM vrijedan plan povratka, gradnje i održivog razvoja za 2017.
 
Obnova objekata i stanova

Planom su predviđeni rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata dodjelom građevinskog materijala, sredstava za obnovu i za ugradnju građevinskog materijala, rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata po sustavu “ključ u ruke”, rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata “pojedinačni - urgentni slučajevi”, kao i sanacija objekata stradalih u elementarnim nepogodama.

Osim Vlade FBiH, izvori financiranja za povratak izbjeglih i raseljenih su kreditna sredstva OPEC-a, Regionalni stambeni program u BiH, Saudijski fond za BiH i Razvojna banka Vijeća Europe.