Podijeli članak

Građani Federacije BiH od četvrtka mogu anonimno prijaviti lokalitet i podatke o divljim deponijama otpada u njihovim sredinama besplatnim pozivom na telefonski broj: 080 05 05 06. Ta je telefonska linija nazvana “Zeleni alarm”, a cilj je sačinjavanje registra divljih, nelegalnih deponija otpada u urbanim i ruralnim sredinama u FBiH te saniranje i remedijacija tla. 

Pozornost realizatora projekta bit će fokusirana na deponije koje sadrže opasne tvari, ali je bitno locirati i sve druge, izuzev onih s tečnim otpadom, koje nisu predmet projekta. Kampanju realizira nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa (CCI) u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša FBiH u okviru projekta „Mapiranje divljih deponija“. 

Nakana je doprinijeti sustavnom rješavanju višedesetljetnog problema nelegalnih deponija raznih vrsta otpada te je cilj da općine dobiju registar kao upotrebljiv dokument kako bi planirale novac za saniranje mjesta deponija. Prema zvaničnim podacima iz Strategije zaštite okoliša FBiH, na prostoru entiteta ima više od 2000 divljih deponiija na površini od oko milijun kvadratnih metara.