Podijeli članak

Asocijacija poduzetnika Hercegovine zatražila je od bh. vlasti da donesu konkretne ekonomske mjere kako bi se smanjili negativni efekti širenja koronavirusa.

"Kao što su to učinile vlade većine zemalja u Europi, očekujemo i da sve razine vlasti u BiH donesu konkretne ekonomske mjere", poručili su hercegovački poduzetnici.

Istaknuli su kako naglasak treba biti na očuvanju radnih mjesta, likvidnosti i nesmetanom protoku novca.

"Asocijacija poduzetnika Hercegovine očekuje od Vlade FBiH i županijskih vlasti da hitno i bez odlaganja učine krajnje napore kako bi se i kod nas primijenile slične mjere po pitanju odgoda plaćanja poreza, doprinosa i drugih dadžbina koje opterećuju poslovanje, kako bi se u razdoblju nakon stabilizacije stanja sve sukcesivno nadoknadilo, čime ne bi bili oštećeni proračuni i ne bi došlo do većih poremećaja u financiranju budžetske potrošnje", stoji u priopćenju.

Također, istaknuli su kako treba učiniti sve da se osigura nesmetano funkcioniranje trgovine i normalan rad maloprodajnih lanaca, farmaceutskih i najvažnijih uslužnih sektora od općeg interesa.

Ekonomske mjere koje predlažu komore i udruženja poslodavaca trebaju biti smjernice i prioritet vlasti u Bosni i Hercegovini, poručili su poduzetnici.

"S obzirom na veliku ovisnost našeg gospodarstva o suradnji s Italijom i Njemačkom, koje najavljuju ili su već uvele široke restriktivne mjere, treba učiniti sve da teret krize ne podnese samo realni sektor", istakli su iz Asocijacije.

Poduzetnici smatraju kako će suradnja vlasti s financijskim institucijama i konkretni dogovori s domaćim bankama umnogome pomoći da se formiraju nužni fondovi za saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

"Pored svega navedenog smatramo kako je nužna neprestana komunikacija i koordinacija između svih nivoa vlasti i privrednih subjekata u cjelini, kako bi sve bilo i transparentno i svima od koristi", poručili su iz Asocijacije poduzetnika Hercegovine.