Podijeli članak

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut zatražio je od nadležnih službi da osiguraju da novinari akreditirani za praćenje Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH, te drugih tijela, imaju nesmetan pristup zgradi državnog parlamenta radnim danima.   

Arnaut podsjeća da je novinarima pristup toj zgradi i novinarskoj sobi dozvoljen isključivo u intervalima u kojim se održavaju sjednice, prenosi Fena. Ta praksa dovodi do situacija da novinari čekaju na platou ispred zgrade, te da se od njih često traži da zgradu napuste do okončanja neke sjednice, što je bio slučaj tijekom nedavne sjednice Vijeća ministara BiH.  

Arnaut je nadležne službe upoznao s praksom u demokratskim zemljama, prema kojoj je akreditiranim novinarima ne samo dozvoljen konstantan boravak u zgradi zakonodavnog ili izvršnog organa vlasti (uključujući u Bijeloj kući u Washingtonu), već su im osigurani uvjeti za nesmetan rad (adekvatan prostor za veći broj novinara, pristup internetu...). 

„Uzimajući u obzir nadolazeći zimski period, hoćete li do kraja ovog mjeseca omogućiti nesmetan i kontinuiran pristup zgradi PS BiH novinarima akreditiranim za praćenje rada navedenih tijela, svakim radnim danom u periodu između 8-17 sati“, konkretno je Arnautovo pitanje upućeno službama PSBiH.