Podijeli članak

Ured za reviziju institucija BiH završio je i objavio prvu grupu izvještaja financijske revizije za 2019. godinu za 12 institucija Bosne i Hercegovine.

Objavljeni su izvještaji za sljedeće institucije Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Agencija za osiguranje u BiH, Agencija za poštanski promet BiH, Arhiv BiH, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Direkcija za ekonomsko planiranje, Direkcija za europske integracije, Fond za povratak BiH, Institut za intelektualno vlasništvo BiH, Institut za standardizaciju BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave

Od 12 gore pobrojanih institucija, samo je Agenciji za nadzor nad tržištem BiH dato mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima.

"Pet institucija je dobilo pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima, dok je kod šest institucija izraženo pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima", priopćeno je iz Ureda za reviziju institucija BiH.

Kod dvije institucije, Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH i Fonda za povratak BiH, istaknuto je ključno pitanje revizije. Pozitivno mišljenje na financijske izvještaje dobilo je svih 12 institucija iz prve grupe revidiranih subjekata.

Što se tiče Agencije za nadzor nad tržištem BiH, mišljenje sa rezervom na usklađenost aktivnosti, financijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima je dato na osnovu ostvarenog broj zaposlenih tijekom godine.

"Ostvareni broj zaposlenih tijekom godine veći je od broja odobrenog u Zakonu o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, što je posljedica netransparentnog zapošljavanja dvije osobe na određeno vrijeme bez javnog natječaja i prijema istih u stalni radni odnos nakon obnavljanja ugovora na određeno vrijeme u vremenu dužem od dvije godine", navedeno je u priopćenju.