Podijeli članakAEGEE ( Association des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe) jedna je od najvećih studentskih udruga u Europi, koja okuplja preko 17000 studenata te djeluje u 256 Sveučilišnih gradova i 43 zemlje Europe.

Promoviranje integracije Europe, težnja za stvaranjem otvorenog i tolerantnog društva bez predrasuda, poticanje na sirenje demokracije i borba za jednakost i ljudska prava glavni su ciljevi ove udruge.

Vodeće smjernice aktivnog djelovanja provode se kroz putovanja,  razmjenu studenata, sudjelovanjem na konferencijama i seminarima, raznim edukacijskim i kulturološkim programima, preko kojih studenti treniraju svoje društvene i organizacijske sposobnosti, a sve kroz zabavu i putovanja diljem Europe.

Sve informacije o ovoj organzaciji možete naći na www.aegee.org.