Podijeli članak

U nedjelju 24. veljače navršava se 45 godina od formiranja Mostarskog teatra mladih. Od osnutka djeluje, uprkos svim nedaćama minulog vremena, u kontinuitetu. 

Do sada je realizirao preko 170 premijernih predstava i odigrao oko 11.000 repriznih predstava, te oko 1.600 drugih programa. Predstave i programe  eMTeeM - avidjelo je oko 2.300.000 gledatelja na pet kontinenata. Dobitnik je značajnih domaćih i međunarodnih nagrada za umjetničke rezultate, ali i brojnih priznanja za društveni angažman. Član je više međunarodnih asocijacija i mreža što mu obezbjeđuje svakodnevnu komunikaciju sa teatrima i teatarskim umjetnicima, univerzitetima, časopisima i brojnim pojedincima iz cijelog svijeta. 

Mostarski teatar mladih nije samo teatar, ili pozorište, ili kazalište.

Mostarski teatar mladih je i teatar i pozorište i kazalište.

Mostarski teatar mladih je prije svega ideja. Ideja snažno distancirana od svih ideologija, nacionalizama i podjela bilo koje vrste.

Mostarski teatar mladih je projekat novog, otvorenog, aktualnog, istraživačkog bavljenja umjetnošću teatra. To je mjesto stvaralačkog istraživanja na kojem je estetika sveto pravilo, ali joj je ipak pretpostavljena etika. To je profil trećeg teatra u kojem uz profesionalan angažman i rezultat mora u radu postojati i ljubav koju nosi amaterizam.

Mostarski teatar mladih nije teatar u kojem se radi.

U Mostarskom teatru mladih se živi.

Tu predstava nikad nije gotova. Ona je živ organizam koji se stalno mijenja, dograđuje, istražuje...

Tu glumac radi i onda kada nema predstavu ili probu, jer zna da uvijek ima šta naučiti.

Mostarski teatar mladih opredijeljen je za interakciju sa publikom koju cijeni, uvažava, ali i informira, obrazuje i vodi kroz neslućene mogućnosti teatra u povijesti civilizacije.

Mostarski teatar mladih okrenut je budućnosti crpeći sva bogatstva što ih nudi prošlost i sadašnjost.

Mostarski teatar mladih okrenut je Svijetu, da bi učio, ali i da bi poučavao.

Mostarski teatar mladih je most za budućnost.

Predstave eMTeeM - a dostizale su visoke umjetničke domete i često pomicale granice umjetnosti teatra. Pomenimo neke od tih predstava. Prije svih to su: Pax Americana iliti čovjek je čovjeku…?, Ruke, Jama, Garavi sokak, Mi znamo šta smo, ali ne znamo šta možemo biti, Galeb, Hamlet, Pax Bosniensis, Mimar, Maske, Magbet, Zvijer na mjesecu, Usamljeni zapad, Kako sam naučila da vozim, (Njegove) Tri sestre, U traganju za bojom kestena, Otelo, Oda radosti – Deveta nedovršena, Biti ili ne biti – to je pitanje, Fatima, nevjesta od boli, Mir, Uspavanka za Mladenku….Vrijedi pomenuti da su prve teatarske korake na sceni eMTeeM - a učinili kasniji profesionalci: Dragan Despot, Snježana Martinović, Nebojša Kundačina, Tea Alagić, Belma Lizde, Silvana Vučić, Robert Pehar, Miralem Kolečić, Damir Pudar, Vladimir Ilić, Maja Zećo i brojni drugi. Mostarski teatar mladih ponosan je i na suradnju sa mnogim profesionalcima iz svijeta sa kojima je sarađivao i učio od njih. Pomenimo neke: Augusto Boal, Eugenio Barba, Julia Varley, Zygmunt Molik, Scott Fielding, Željko Vukmirica, Dino Mustafić, Selma Spahić, Kacura Kan, Boro Stjepanović, Jelena Sitar, Ljubica Ostojić, Rahim Burhan i mnogi drugi.

Tim povodom, u suradnji sa Centrom za dramski odgoj, a u okviru manifestacije "Rođendan sa prijateljima" u petak, subotu i nedjelju, 22, 23 i 24. veljače na Memorijalnoj sceni odvijat će se bogat program 21. Teatarske konferencije "Teatar kao arhiv sjećanja". Program Konferencije je:

Petak, 22. veljače

MEMORIJALNA SCENA 2532 od 17,00 sati

21. Međunarodna konferencija „TEATAR KAO ARHIV SJEĆANJA“

(izlaganja, radionice, prezentacije, izložbe, predstave)

MEMORIJALNA SCENA 2532 u 19,30 sati

„USPAVANKA ZA MLADENKU“

Autorski projekat: Sead Đulić

13. repriza

Subota, 23. veljače

MEMORIJALNA SCENA 2532 od 10,00 sati

21. Međunarodna konferencija „TEATAR KAO ARHIV SJEĆANJA“

(izlaganja, radionice, prezentacije, izložbe, predstave)

MEMORIJALNA SCENA 2532 u 19,00 sati

Svečana dodjela Međunarodne nagrade za doprinos razvoju dramskog odgoja „GROZDANIN KIKOT“

Nedjelja, 24. veljače

MEMORIJALNA SCENA 2532 od 10,00 sati

21. Međunarodna konferencija „TEATAR KAO ARHIV SJEĆANJA“

(izlaganja, radionice, prezentacije, izložbe, predstave)

 
MEMORIJALNA SCENA 2532 u 19,30 sati

45 godina eMTeeM - a

 
William Shakespeare

„RIČARD III“

/premijera/