Citat dana

26.06.2019 'Upravo u samoj srži bilo koje emocije napazi se mir. Mir s velikim M. Konačni mir'. Brandon Bays
25.06.2019 "Zamisli da nema država. Nije teško da to učiniš. Nema ničega za što bi ubijao ili umirao."
John Lennon
24.06.2019 "Nije mudar onaj koji puno zna, već onaj čija su znanja korisna."
Eshil
22.06.2019 "Ako misliš da si poražen, to i jesi."
Napoleon Hill
21.06.2019 "Velik čovjek postavlja stroge zahtjeve sebi; malen ih čovjek postavlja drugima."
Konfucije
20.06.2019 'Lijenčina je sat bez opruga, beskoristan kad ide i kad stoji'. William Cowper
19.06.2019 'Ono što se predvidi može se spriječiti'. Niccolo Machiavelli
18.06.2019 “Zakoni su kao paukova mreža: oni hvataju samo male muhe, dok velike s lakoćom tu mrežu rastrgaju.”
Anakars
16.06.2019 "Istina rečena s lošom namjerom gora je od svake laži." William Blake
15.06.2019 "Jednom me kompjutor pobijedio u šahu, ali zato sam ja njega u kick boxingu!"
Emo Philips
14.06.2019 'Upravo u samoj srži bilo koje emocije napazi se mir. Mir s velikim M. Konačni mir'. Brandon Bays
12.06.2019 'Vjetar i valovi uvijek su na strani najboljih pomoraca'. Edward Gibbon