Citat dana

17.03.2019 "Ja živim u obliku samoće koja je bolna u mladosti, ali ugodna u godinama zrelosti"
Albert Einstein
16.03.2019 "Bogatog idiota svi nazivaju bogatašem, a siromašnog idiota uvijek idiotom."
Tin Ujević
15.03.2019 "Pametan način kako učiniti ljude pasivnima i poslušnima je ograničavanjem prihvatljivih mišljenja i poticanjem diskusija o njima."
Noam Chomsky
12.03.2019 'Kada se olako zaboravi što je dobro, a što je zlo, zlo se lako pokrene'. Sun Tzu
11.03.2019 "Ono što se tvrdi bez dokaza, može se i odbaciti bez dokaza."
Christopher Hitchens
09.03.2019 "Uspjeh je koliko visoko odskočiš kada udariš dno" George S. Patton
08.03.2019 "Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova", Eleanor Roosevelt
07.03.2019 "Ono što nam treba nije volja da vjerujemo, već želja da otkrijemo."
Bertrand Russell
06.03.2019 'Inovacije su ono što ljude dijeli na vođe i sljedbenike'. Steve Jobs
04.03.2019 'Kada se olako zaboravi što je dobro, a što je zlo, zlo se lako pokrene'. Sun Tzu
02.03.2019 "Kad bogati ratuju, siromašni stradaju."
Jean-Paul Sartre
01.03.2019 'Sebičnost ne znači kad čovjek živi vodeći se za svojim željama i potrebama, nego kad od drugih traži da žive kao on'.
Oscar Wilde