Citat dana

15.06.2019 "Jednom me kompjutor pobijedio u šahu, ali zato sam ja njega u kick boxingu!"
Emo Philips
14.06.2019 'Upravo u samoj srži bilo koje emocije napazi se mir. Mir s velikim M. Konačni mir'. Brandon Bays
12.06.2019 'Vjetar i valovi uvijek su na strani najboljih pomoraca'. Edward Gibbon
11.06.2019 "Ako nas već ništa ne spašava od smrti, barem bi nas ljubav trebala spasiti od života."
Pablo Neruda
09.06.2019 "Čovjek se rodi kao genij, a umre kao idiot" Charles Bukowski 
08.06.2019 "Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo."
Erich Fromm
06.06.2019 'Ono što se predvidi može se spriječiti'. Niccolo Machiavelli
05.06.2019 "Radije siromašan i slobodan nego bogat i pokoren. Dakako, ljudi žele biti i bogati i slobodni i zato katkad postanu siromašni robovi." 
Albert Camus
04.06.2019 "Ljubav je zamka. Kada se pojavi, mi možemo vidjeti samo njenu svjetlost, a ne i njene sjenke", Paulo Coelho 
02.06.2019 "Dijete je ljubav koja je postala vidljiva."
Novalis
30.05.2019 'Put koji treba slijediti mijenja se s generacijama. Ni jedna država ne treba oponašati prošlost'. Shang Yang
28.05.2019 "Laskav govor ima svoj otrov."
Publilius Syrus Publilije