Citat dana

22.04.2019 'Samo je jedan kutak svemira koji sigurno možete promijeniti, a to ste vi sami'. Aldous Huxley
20.04.2019 „Šansa za ostvarenje sna je ta koja čini život zanimljivim“, Paulo Coelho
19.04.2019 'Tek društvo može učiniti čovjeka dobrim'. Claude Adrian Helvetius
17.04.2019 'Umire se jedino sam'. Marguerite Yourcenar
16.04.2019 "I kad bih imao sto godina, najljepši dan bi mi uvijek bio: sutra."
Jean-Paul Sartre
14.04.2019 „Treba znati postaviti granice vlastitoj ambiciji, ludost je željeti ono što se ne može imati“, Pindar
13.04.2019 "Iskustvo nije ono što se čovjeku događa. To je ono što čovjek čini s onim što mu se događa."
Aldous Leonard Huxley
12.04.2019 'Nema većega mraka od neznanja'. William Shakespeare
11.04.2019 "Hodam polako, ali nikad unatrag."
Abraham Lincoln
09.04.2019 'Kada bi oči mogle govoriti glasno, usta bi od stida zašutjela'. Vesna Parun
07.04.2019 Privilegija života je da budeš svoj.Joseph Campbell
06.04.2019 "Sloboda znači prije svega ne lagati. Tako gdje se množi laž, najavljuje se tiranija ili se ona nastavlja."
Albert Camus