Citat dana

30.06.2013 "Dok ne cijenite sebe, nećete cijenit ni svoje vrijeme. Dok ne cijenite svoje vrijeme, nećete ništa učiniti s njim."
M. Scott Peck
30.06.2013 “Neprekidan trud, a ne snaga i inteligencija, je ključ da otključamo naše mogućnosti.”

Winston Churchill
29.06.2013 "Slava je poput krugova na vodi; snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube."

William Shakespeare
28.06.2013 "Ako prilike čine čovjeka, onda valja prilike učiniti ljudskima."

Karl Marx
27.06.2013 Moć je slatka, ona je kao droga, ona je želja koja se povećava navikom.

Bertrand Russell
25.06.2013 "Televizija je izmišljena zato da bi i nepismeni imali razloga da nose naočale."

Marlon Brando