Citat dana

23.08.2017 "Iskustvo: u tome je utemeljeno sve naše znanje i iz toga konačno potječe."
John Locke
22.08.2017 "Čovjek koji ne voli nije sposoban osjetiti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije", Ivo Andrić
21.08.2017 "U logoru ste barem znali tko vam je neprijatelj". Jadranka Cigelj
20.08.2017 "Utapamo se u informacijama, i gladujemo za znanjem."
Roger Rutherford
19.08.2017 "Pogriješiti se može na više načina, ispraviti pogrešku samo na jedan". Aristotel
18.08.2017 ''Skrbi o velikome kada je još malo.'' Sun Tzu
17.08.2017 "Svojim djelima čovjek slika sebe."
Friedrich Schiller
16.08.2017 "Mijenjajući ljude, glazba mijenja svijet". Bono Vox
15.08.2017 "Noć je uvijek najmračnija prije svitanja". Thomas Fuller
14.08.2017 "Život kakav bio da bio, bolji je od mašte, kao što je zdravlje bolje od bolesti."
Ivan Sergejevič Turgenjev
13.08.2017 "Borba za savršenost, askeza, mora biti naš svagdanji kruh."  Ivan Merz
10.08.2017 "Pokušajte naučiti nešto o svemu i sve o nečemu."
Thomas Huxley